Organisation

Susanne Svensson Sonny Svensson Tomas Ånhed Per Holm
 
Sören Rehn Lennart Gustafsson Hartwig Krüger Peter Hjortstam Åke Nordin

Organisationskommitté

Susanne Svensson, ordförande, tel. 0763 38 02 07, e-post svelar70@gmail.com
Sonny Svensson, sekreterare, tel. 0709 90 50 80, e-post sonny.svensson@gmail.com
Tomas Ånhed, ekonomi, tel. 0705 17 79 90, e-post tomas.anhed@gmail.com
Per Holm, vapenhantering, tel. 0705 35 40 71, e-post perp4if@gmail.com

Tävlingsledning

Fältskjutning: Sören Rehn/Lennart Gustafsson
Precision/Militärsnabb: Hartwig Krüger
Säkerhet: Sören Wahlberg
Banläggningskommitté: Sören Rehn/Lennart Gustafsson
Jury: Anders Khemi + 5 ledamöter

Tävlingscentrum

Chef tävlingscentrum: Kent Johansson
Sekretariat/Datastöd: Björn Lundberg
Hemsida/pressansvarig: Åke Nordin, tel. 0708 88 51 71, e-post ake.nordin@fokboras.se
Marknadsplatser: Lasse Carlsson, e-post utstallare@pistolsm2018.one
Tävlingspriser: Sonny Svensson/Anki Assarsjö
Ljud och Bild: Christian Mohr
Servering: Lars Larsson
Busstransporter: ?
Parkering: ?

Utbildning

Precision/Militär snabbmatch: Peter Hjortstam/Hartwig Krüger
Fältskytte: Sören Rehn
Vapenkontrollanter: Per Holm

Jury

Ordförande: Anders Khemi, tel. 0703 46 23 61
Syd: Ingemar Proos, tel. 0706 04 87 44
Väst: Lasse Carlsson, tel. 0705 67 29 64
Öst: Robert Råsbo, tel. 0707 70 77 00
Nord: Bo-Göran Skarpsvärd, tel. 0705 55 06 08

 Uppdaterad 2018-07-08