Tävlingsplatser

Tävlingscentrum är Lövsjötorp, strax söder om Skövde invid riksväg 26. I Google maps kan man söka på "Lövsjötorp skyttecentrum", koordinater 58.348653, 13.868046. Där kommer Militär snabbmatch och Precisionsskjutning att genomföras. Särskjutningarna i fältskjutning kommer också att genomföras vid tävlingscentrum. I omedelbar närhet finns gott om parkeringsplatser.
Husvagnsuppställning är inte möjlig vid tävlingscentrum. Den plats som står till förfogande måste användas för parkering av de tävlandes fordon. Närområdet är militärt övningsområde och får inte användas för husvagnsuppställning.
Fältskytteterrängen är belägen i Kavlås, cirka 18 km från tävlingscentrum. Det är samma terräng som användes vid SM 2003 och SM 2009. Upprop kommer att ske vid tävlingscentrum, därefter kommer skyttarna att transporteras med buss till startplatsen för fältskjutningen. Egen bil kan inte användas eftersom det saknas parkeringsmöjligheter vid fältskytteterrängen.

Uppdaterad 2018-02-28